- Đệ tử  quy-y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên, thần, quỷ, vật.

- Đệ tử quy-y Pháp, nguyện trọn đời không quy-y ngoại đạo, tà giáo.

- Đệ tử quy-y Tăng, nguyện trọn đời không quy-y tổn hữu ác đảng.

1- Không được giết hại: Không sát sinh bao gồm không giết hại  từ con người đến súc vật lớn như voi, ngựa, trâu, bò v.v..., cho đến các loài nhỏ bé như côn trùng, sâu bọ, kiến v.v...

2- Không được trộm cướp: trộm cướp là lấy những tài vật thuộc quyền sở hữu của người, mà không có sự ưng thuận, hay cưỡng ép người ta ưng thuận bằng võ lực hay quyền hành. Những vật quý giá như nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, ngọc ngà... cho đến vật hèn mọn như lá trầu, trái ớt... người ta không cho mà mình tự lấy đều là trộm cướp.

3- Không được tà dâm: Tà dâm tức là muốn nói về sự dâm dục phi lễ, phi pháp. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh; ngoài ra, lén lút lăng chạ làm việc phi pháp với người khác phái gọi là tà.

4- Không được nói sai sự thật: Nói sai sự thật có bốn cách: Nói dối, nói nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.

5- Không được uống rượu: Tất cả những thứ có chất men làm say người, hay chất độc hại người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành, mà cũng không được ép nài người khác uống. Ép nài, khuyến khích người khác uống, tội lại nặng hơn cả chính mình uống nữa.